Skip to main content

Verdivurdering av din bolig – Ring 988 333 65

Termografering

Termografering og tetthetsmåling av bolig

Vi utfører tetthetsmåling for å se hvor tett huset ditt er. Ved termografering kan man se lekkasjer som må utbedres.

Ved dårlig tettning i boligen kjenner man lettere trekken når det blir kaldt ute, selv om du fyrer godt. Alle snakker om isolering, men her kan tilfellet være manglende tetthet som er hovedsynderen. Mest plagsomt er ofte luftlekkasjer langs gulvlister, dette er gjerne årsaken til at enkelte boliger er kjent for å være gulvkalde. Fenomenet oppstår på grunn av ”skorsteinseffekten”. Kaldluft trekkes inn på grunn av undertrykket som den stigende varmluften skaper. Dette skjer oftest i 1.etasjer, men luftlekkasjene langs gulvet er ikke det farligste for konstruksjonen. Når varmluften stiger oppover i bygningen og lekker ut gjennom taket, trekker den ofte fuktighet inn i konstruksjonen og gir råteskader.

Tetthetsmåling med termografering av råbygg

Første tetthetsmåling foretas ofte av råbygget når ytterskallet er komplett. Det vil si når vindsperre og undertak er montert og klemt med lekter, og vinduer og dører er montert. Ved denne råbyggkontrollen settes bygningen i undertrykk, og termografering foretas for å avdekke eventuelle svakheter. Avdekkede lekkasjer kan utbedres underveis av oppdragsgiver mens tetthetstallet kan følges underveis fra en pc- skjerm. Lekkasjetallet kryper nedover etter hvert som luftlekkasjene utbedres. Ved å foreta en råbyggkontroll kan luftlekkasjer utbedres i riktig fase av byggeprosessen, og et bedre sluttresultat oppnås. Dokumentasjon fra kontroll av råbygg utarbeides etter oppdragsgivers ønske.

Hva er termografering?

Termografering vil si at vi omgjør de elektromagnetiske strålene som alle objektene rundt oss avgir til lesbare bilder. Be om uforpliktende tilbud via vårt kontaktskjema.

Fordeler med å Termografere

Termografering har tre viktige egenskaper: økt sikkerhet, bedre dokumentasjon, lavere driftsutgifter.

Fordelen ved kontroll av elektriske anlegg med bruk av infrarød kamera er:

 • Bedret brannsikkerhet. Avdekke feil før brann eller andre driftsproblemer oppstår.
 • Driftssikkerheten blir bedre.
 • Viktig elektrisk utstyr kan inspiseres uten at driften forstyrres.
 • Større anlegg med mye utstyr kan kontrolleres på kort tid.
 • Bidra til en bedre tilstandsrapport på elektriske anlegg
 • Bidra til å tilfredsstille myndighetenes krav til internkontroll og forskrifter for elektriske anlegg
 • Sikre liv og helse, både mennesker og dyr.
 • Økt trygghet og sikrere arbeidsplasser.
 • Bedre driftsregularitet som også gir bedre økonomi.
 • Hindre tap av uerstattelige gjenstander.
 • Rabatt på forsikringen hos flere store selskaper

Hvordan går vi frem?

Termograføren gir en kort innføring i hva som skal skje, blsnt annet at det er viktig å få belastning på mest mulig av det elektriske anlegget. Dette gjøres ved at utstyr startes opp, varmeovner overstyres ved hjelp av termostater osv. Dersom termograføren oppdager unormale temperatur differanser eller for høye temperaturer tar han et bilde og notere ned alle opplysninger. Alle punkter presenteres i en rapport som utgis etter utført oppdrag.

Hva kontrollerer vi?

Da svært mange el-branner starter i sikringskap/fordelingskap vil termograføren konsentrere seg om disse stedene. Kunden står selvfølgelig fritt til å velge hva han i tillegg vil kontrollere under en gjennomgang. BYCO anbefaler også at man kontrollerer kraftkrevende utstyr. Her kan et forsikringsselskap legge føringer ut i fra egne erfaringer og skade statistikk.

Hvem trenger det?

Alle som vil ha en rask, kostnadseffektiv og sikker kontroll av sitt elektriske anlegg mens det er i normal drift, trenger termografering.

Typiske kunder:

 • Sykehus, skoler, og andre offentlige/kommunale etater
 • Private bedrifter
 • Gårdbrukere
 • Privatpersoner
 • E-verk
 • Hesteeiere og trenere

Les mer om termografering på ENOVA

Tips: Har du nytt elektrisk anlegg eller et nytt bygg bør du absolutt bestille en termografering, og helst i god tid før ettårsbefaring.

Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Vi utfører målingene primært i Oslo og Akershus. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.