Verdivurdering av din bolig

– Ring 988 333 65

Byco til tjeneste

Byco til tjeneste

Tetthetsmåling, termografering, radonmåling, uavhengig kontroll, taksering og verdivurdering av bolig.

Byco hjelper deg med å kvalitetssikre arbeid som utføres på byggeplassen samt mye mer for private selvbyggere, entreprenører, byggherrer og det offentlige. Vi Holder til i Ski og har Akershus og Oslo som vårt primære arbeidsområde.

Kontakt oss i dag

Les mer

Verdivurdering av bolig

Verdivurdering av bolig

Når det er behov for taksering, betyr det gjerne at det dreier seg om betydelige verdier.

Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene, gjennomføre en faglig verdivurdering av bolig og tallfeste disse verdiene. Dette er ingen enkel oppgave, den stiller store krav til takstmannen, til bakgrunn og kompetanse. Formålet kan være salg, skifte, arv, refinansiering av lån eller annet. Vi besitter den faglige tyngden innen taksering.

Les mer

Taksering av næringsbygg

Taksering av næringsbygg

Interessen for taksering av næringsbygg og større eiendomsporteføljer er sterkt økende.

Hovedårsakene er internasjonaliseringen i eiendomsbransjen og nye standarder for rapportering. De nye reglene for arealbegrepene er et resultat av en ny standard for arealmåling, NS3940. Målereglene er tatt inn i nye retningslinjer for markedsføring av boliger som er fastsatt av forbrukermyndighetene.

Les mer