Skip to main content

Verdivurdering av din bolig – Ring 988 333 65

Taksering og verdivurdering av bolig

Fra 1 januar 2015 er det kommet ny standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, NS 3600.

Denne anbefales i første omgang for eneboliger, rekkehus og flermannsboliger inntil 4 enheter. Dette er en omfattende rapport og det kreves også mange dokumenter fra eier som skal oversendes taksmannen før befaringen, eller på befaringen.

Nedlastinger: egenerkklaeringsskjema2 Oppdragsbekreftelse sjekkliste

Dette trenger du til befaring

 • Skjøtebrev
 • Målebrev
 • Ligningsverdi
 • Kvittering offentlige avgifter/husleie
 • Forsikringspapirer
 • Festekontrakt (gjelder kun festetomter)
 • Årsregnskap (gjelder kun sameier og aksje/andelsleiligheter)
 • Tegninger
 • Ferdigattest eller midlertidig bruksattest
 • Tilleggsdokumentasjon for NS3600 tilstandsanalyse
 • Dokumentasjon for våtromsarbeider. Bilder eller vann-trykktest av bad.
 • Samsvarserklæring på elektriske arbeider utført etter 1999
 • Kursfortegnelse i sikringsskap
 • Eventuelle tilsynsrapporter for tekniske anlegg og feier
 • Energiattest
 • Eventuelle resultat av radonmålinger
 • Gamle takster
 • Annen relevant informasjon om boligen

Verdivurdering av bolig i Follo i Akershus

Profesjonelt takstarbeid

Eiendomstakst

Taksering av bolig, fritidseiendom, tomt eller annet. Formålet kan være salg, skifte, arv, refinansiering av lån eller annet.

Boligsalgsrapport og tilstandsanalyse

Rapporten er en tilstandsrapport som benyttes ved salg av bolig. Den er utarbeiet av takstmenn, eiendomsmeglere og forbrukerrådet i fellesskap. Nyttig og trygt for både kjøper og selger.

Reklamasjonsrapporter

For hel eiendom eller enkeltrom, eksempelvis våtrom. Viktig som dokumentasjon ved klage, forsikringssaker, tvister m.m.

Forenklet verdivurdering av bolig

Raskt og rimelig ved refinansiering av boliglån. En ny verdivurdering eller takst på boligen gjør det også mulig for deg å komme innenfor en bedre sikkerhetsklasse og få kuttet rentene på ditt lån. (Dersom du har hatt større oppussingsprosjekt på boligen er det også lurt å ta få en takst på dette.)

Oppfølging og kontroll av våtromsarbeid

For godkjennelse i henhold til våtromsnormen kreves kontroll og dokumentasjon under arbeidet.

Kostnadsoverslag og takst

I forbindelse med skader, prosjektering, salg m.m.

Planskisser

Enkle planskisser til prospekter. Kontraktsbistand. Faglig bistand ved kontraktsinngåelse.

Taksering

Vi takserer:

 • Boliger
 • Hytter
 • Fritidsboliger
 • Næringseiendommer
 • Tomter, også festetomter
 • Landbrukseiendommer

En verdi- og lånetakst skal gi bilde av eiendommens verdi, samt en teknisk beskrivelse av eiendommen som standard og vedlikehold. Vi har ekspertisen og fagkunnskapen til å sjekke de vanligste områdene hvor det erfaringsmessig dukker opp mangler i boligen.

Ved et eierskifte ved arveoppgjør, skilsmisse, etc, må den reelle verdien av eiendommene vurderes. Ofte er det vanskelig for de involverte å være objektiv i en skilsmisse eller ved arveoppgjør. Dette vil en uavhengig takstmann kunne hjelpe til med. Verdien på eiendommen vil vurderes og aktuelle dokumenter gjenomgås.

Last ned EGENERKLÆRINGSSKJEMA for takst