Verdivurdering av din bolig

– Ring 988 333 65

Obligatoriske fra 2015

Verdi- og tilstandsrapporter for salg, arv, lån, skade og reklamasjoner. Boligsalgsrapporter blir også obligatoriske fra 2015. Næringsbygg og kombinertbygg.